fbpx

Vested Samenwerking: de relatie is altijd belangrijker dan het contract!

Op 2 december zijn wij als leden van het Platform Ketensamenwerking van Nyenrode meegenomen in de voordelen van de Vested Samenwerking. Stedin heeft hier als één van de eerste partijen in Nederland ervaring mee opgedaan. Marleen Baars van Stedin heeft ons meegenomen in deze goede ervaringen.

Als gevolg van de energietransitie staat Stedin voor grote uitdagingen. Flexibiliteit, wendbaarheid en kunnen innoveren zijn daarom erg belangrijk. Vandaar dat Stedin heeft gekozen om niet op de traditionele aanbestedingsmanier een IT partner te zoeken. Maar juist te kiezen voor een Vested Samenwerking: een partnerschap waarbij je echt een relatie aangaat met jouw leverancier, met als doel om de kennis en expertise van de leverancier volledig te ontsluiten. En zo meerwaarde te creëren.

In een traditionele aanbesteding schrijf je eigenlijk zelf het huwelijkscontract en ga je vervolgens de markt op door te vragen: wie wil er op basis van dit contract met mij trouwen. In Vested kies je veel meer voor de kracht van het huwelijk. Je vraagt aan de marktpartijen: op welke wijze kunnen wij samen meerwaarde gaan creëren. En kunnen wij zorgen dat we samen meer zijn dan elke partij afzonderlijk.

Vervolgens kies je een ‘huwelijkspartner uit’ en ga je samen voor het partnerschap. Je spreekt dus eerst het geloof en vertrouwen uit, dat je er samen uit gaat komen. En neemt ruim de tijd om elkaars belangen te leren kennen. Dit vraagt totale transparantie: ook over elkaars verdienmodel.

Blog11 Vested

 

Daarna ga je pas samen het ‘huwelijkscontract’ schrijven. En pas dan kun je aan de slag met de afspraken over het verdienmodel. Want pas als je echt weet en voelt waar elkaars belangen liggen, kun je goede win-win afspraken maken. Het doel van het Vested contract is om wederzijdse prikkels in te bouwen om echt waarde voor elkaar te creëren. In een traditionele aanbesteding zie je vaak dat er bijvoorbeeld om uurlonen wordt gevraagd. Gevolg is dat inschrijvers deze bewust (te) laag aanbieden en vervolgens de prikkel hebben om zoveel mogelijk uren te werken (wat weer in het nadeel van de opdrachtgever is).

Binnen Vested wordt juist gekozen om de gevraagde werkzaamheden tegen een zo kaal mogelijke kostprijs aan te bieden. Vervolgens wordt er gekeken naar welke waarde er gecreëerd moet worden. Bijvoorbeeld een zo hoog mogelijke eindgebruiker tevredenheid. Wordt deze KPI behaald dan kan de opdrachtnemer een flinke bonus verdienen. Op deze manier is de opdrachtnemer echt geprikkeld om meerwaarde te creëren voor de opdrachtgever.

Blog11 Meerwaarde Lenferink

Wat Stedin zelf als een groot voordeel zag is de flexibiliteit die Vested biedt. Traditionele contracten worden vaak vooraf (in de aanbestedingsfase) opgesteld en helemaal dicht getimmerd. Vaak blijkt in de steeds sneller veranderende wereld, dat dit contract ten tijde van de uitvoer niet meer voldoet. Simpelweg omdat de wereld verandert is. Vervolgens moeten er discussies worden gevoerd en worden de contracten weer aangepast. Iets wat vaak veel tijd, geld en frustratie kost. In een Vested relatie is dit gemakkelijker. Je stelt gewoon aan elkaar de vraag: wat betekent dit voor ons en voor jullie? En hoe passen we onze relatie aan op de verandering.

Ik zie zelf veel parallellen tussen de Vested Samenwerking en de RGS samenwerkingen die wij steeds vaker met onze opdrachtgevers mogen sluiten. Ook bij RGS kies je voor de langjarige samenwerking met als doel om meer waarde voor de opdrachtgever en de eindgebruikers te creëren. Ook hier zie je dat de kracht ligt in het elkaar echt leren kennen en begrijpen. Zodat je samen voor de win-win kan gaan. Wat een Vested samenwerking nog kan toevoegen aan een RGS samenwerking is dat ook het verdienmodel op de schop gaat. In een RGS samenwerking krijgen wij vaak nog steeds betaald voor een meter schilderwerk, waar een opslag overheen gaat. Terwijl er vaak duidelijke KPI’s op het gebied van bewonertevredenheid, kwaliteit van het werk of voorspelbaarheid van onze begrotingen worden afgesproken. Zou het niet een mooie vervolgstap zijn om het verdienmodel ook op deze KPI’s af te stemmen? En dus te betalen voor het behalen van de KPI’s in plaats van voor de meter schilderwerk?

Terug naar overzicht

Een blog van

  • Bob Lenferink
    Bob Lenferink