fbpx

Bij resultaatgericht samenwerken denken wij vooraf mee over de slimste onderhoudsaanpak van uw vastgoed. Uw visie en strategie en de verwachte exploitatieperiode van het vastgoed vormen het vertrekpunt van ons plan. Deze samenwerking leidt (in vergelijking met regulier aanbesteden) aantoonbaar tot een forse daling van de directe en indirecte onderhoudskosten. En verbetert daarnaast de kwaliteit, versnelt de doorlooptijd, verlaagt de faalkosten en verhoogt de klanttevredenheid. 

Uw Onderhoudspartner Lenferink is verantwoordelijk voor de kwaliteit, zoals wij die samen met u in prestatie-eisen vastleggen. Door vervolgens meerdere disciplines en kennisvelden aan elkaar te koppelen, zoals wij doen met Onderpand, is een integrale aanpak mogelijk. 

Uw Onderhoudspartner Lenferink werkt volgens het volgende RGS-stappenplan:

  1. Om tafel. Wat zijn uw toekomstvisie en strategie voor uw vastgoed? Wat is de doelgroep, exploitatieperiode, duurzaamheidsambitie, het gewenste rendement etc.? Dit is het vertrekpunt van het MJOP;
  2. Samen met u omschrijven wij alleen de functionele eisen van uw woningbouwcomplex, zorginstelling, school of overheidsgebouw (er is dus geen sprake van een bestek of uitvoeringseisen, zoals bij regulier aanbesteden);
  3. Deze functionele eisen worden door ons omgezet in meetbare kwaliteitseisen volgens de NEN-methode. Wij omschrijven hierin aan welke normen uw gebouw op verschillende momenten in de tijd moet voldoen;
  4. De omschreven kwaliteitsnormen worden uitgewerkt in verschillende onderhoudsscenario’s. Wij bekijken met welke minimale ingrepen en behandelingen het mogelijk wordt om aan de vastgestelde eisen te voldoen;
  5. Samen met u kiezen wij het meest aantrekkelijke onderhoudsscenario. Afspraken worden vastgelegd in een intentieovereenkomst;
  6. Om de kwaliteit van de werkzaamheden te borgen en de prestatieafspraken te toetsen, worden ook de kwaliteitseisen geïnspecteerd volgens de NEN-methode.
  7. Onze samenwerking wordt voortdurend geëvalueerd. Zijn er verbeterpunten waarmee wij onze werkzaamheden nóg beter kunnen afstemmen op uw wensen?

Lees verder over ResultaatGericht Samenwerken in onze brochure.

Heino

0572 39 12 46
info@uwonderhoudspartner.nl

Raalte

0572 35 41 44
info@uwonderhoudspartner.nl

Hattem

038 444 92 70
info@uwonderhoudspartner.nl

Heerde

0578 76 00 66
info@uwonderhoudspartner.nl