fbpx

Samen dansen! Hoe ontsluit je het waardepotentieel in de keten?

De tweede bijeenkomst van Platform Ketensamenwerking Nyenrode stond in het teken van dansen. Geen tango of quickstep, maar een metaforische dans. Ik neem jullie graag mee in het verhaal van Prof. dr. Lidewey van der Sluis.


Energieverspilling in de keten

Bij energieverspilling denken wij in onze branche toch al snel aan slecht geïsoleerde woningen. Maar in onze samenwerkingen is er vaak ook sprake van energieverspilling. Verspilling van menselijke energie. Dit vindt plaats wanneer we niet het maximale uit het talent van alle deelnemers van de keten halen. Waardecreatie vindt niet alleen plaats ín mensen, vooral ook tússen mensen. Energieverspilling kan dus ook plaatsvinden wanneer er tussen mensen minder gecreëerd wordt dan potentieel mogelijk was.


Waardecreatie in de keten: het gaat om het dansen!

Hoe vindt waardecreatie in de keten dan plaats? Het onderstaande model laat dat mooi zien:

Waardecreatie Kennisblog10

 

 • Het begint bij een droom. Een helder doel waarmee je voor de wereld en voor jouw eigen organisatie of keten heel duidelijk formuleert waarom je op aarde bent. Zoals de missie van Tesla: de wereldwijde transitie naar duurzame energiebronnen versnellen.
 • Het eindigt bij wat je realiseert. Wat zijn nu de resultaten van de organisatie of keten? Wat is er nu gepresteerd?
 • Maar het belangrijkste zit er tussenin. En dat is waar er gedanst wordt. Hier zijn mensen actief. Mensen met talenten, die werken op basis van gemeenschappelijke waarden en een standaard werkwijze die in jouw keten is afgesproken. Hoe goed jij en jouw ketenpartners de dans met elkaar beheersen, bepaalt of de gewenste resultaten worden gerealiseerd.


Het Amor-model

Gelukkig kunnen we invloed uitoefenen op het niveau van de dans. Dat laat dit Amor-model zien, gebaseerd op de branddriehoek:

Waardecreatie Kennisblog10 AMOR

 

 • Elk vuurtje heeft brandstof nodig. Bij de dans zijn dit de vaardigheden van de danspartners. Van jouw teamleden in de keten.
 • Maar naast brandstof is er ook een warmtebron nodig. En deze warmtebron is de mentaliteit. De wil om er samen wat van te maken. De intrinsieke motivatie.
 • Als laatste is zuurstof nodig. En dit is de ruimte of mogelijkheden die medewerkers krijgen om zicht te ontwikkelen. En het verschaffen van de middelen die hiervoor nodig zijn.

Hoe kun je hier als leidinggevende in een keten nu invloed op uitoefenen? De relatie tussen de leidinggevende en de medewerkers in de keten bepaalt de intrinsieke motivatie en hoeveel ruimte individuele talenten krijgen. Door met elkaar het gesprek aan te gaan, door elkaars belangen, ambities en talenten te leren kennen. En door elkaar te coachen en te stimuleren om je verder te ontwikkelen wordt de potentie van de keten versterkt. Zeker wanneer alle ketendeelnemers elkaars talenten goed kennen en inschakelen op het juiste moment. Dit geheel kun je zien als de dansvloer en een leidinggevende misschien als de dansleraar. Door te zorgen voor de perfecte dansvloer, en door elkaar vaak ten dans te vragen wordt de keten versterkt.


Wat kunnen wij vanaf morgen anders doen?

Dansen is natuurlijk een prachtige metafoor voor samenwerken. En het maakt inzichtelijk dat we vanaf morgen allemaal kunnen zorgen dat een (keten)samenwerking beter gaat lopen. Dit doen we door het volgende te onthouden:

 • Wacht niet af, maar vraag de ander ten dans. Vraag door en leer zijn/haar ambities, talenten en belangen echt kennen.
 • Oefen met dansen. Besef je goed dat je in het begin fouten mag maken, dat is helemaal niet erg. Maar zorgt juist dat de dans steeds beter wordt.
 • Kies voor een team met vaste danspartners en investeer hier ook in. Zorg voor een goede dansvloer.
 • De leidinggevende is de coach, die zorgt voor de perfecte dans.
Terug naar overzicht

Een blog van

 • Bob Lenferink
  Bob Lenferink