fbpx

Niet opleveren, maar afleveren!

Bij planmatig onderhoud aan de woningen van SallandWonen draait het natuurlijk vooral om één groep: de bewoners! Toch zie je in traditionele vormen van samenwerking in de bouw dat de bewoner niet wordt meegenomen. Een traditioneel bestek schrijft voor welke handelingen moeten worden uitgevoerd en is op de techniek gericht. Na afloop van de werkzaamheden wordt er door opdrachtnemer en opdrachtgever opgeleverd, door vast te stellen of de afgesproken handelingen zijn uitgevoerd. En komt er vaak een lijstje met opleverpunten, waar zaken zijn mis gegaan. Dat er toevallig ook nog mensen in de onderhouden woningen wonen? Daar wordt weinig aandacht aan besteed.

Bij SallandWonen staat de bewoner voorop. Dit is een belangrijke reden waarom SallandWonen heeft gekozen om het Planmatig Onderhoud uit te voeren met 5 vaste ketenpartners. Deze samenwerking heet ResultaatGericht Samenwerken (RGS). Door een vaste werkwijze in te richten leveren de onderhoudsbedrijven zelf hun werkzaamheden op. En nog belangrijker: ze leveren een goed onderhouden woning af aan de bewoner. Hoe we dat doen? Dat leggen we graag uit!

BlogRGSSallandWonenLuc JUN21 2

Tijdens de planvorming

Tijdens de planvorming denken de planvoorbereiders al goed na over de te leveren kwaliteit en op welke wijze wij dit borgen. De te leveren kwaliteit beschrijven we in goed meetbare en transparante prestatie-eisen. Het geheel leggen we vast in het kwaliteitsbeheersingsplan.

Maar kwaliteit zit natuurlijk niet alleen in techniek, maar ook in de communicatie en omgang met de bewoner. Hoe we met de bewoner communiceren leggen we daarom vast in ons communicatieplan.

Tijdens de uitvoering

Tijdens de uitvoering is de voorman op locatie de belangrijkste spin in het web:

  • Hij voert kwaliteitscontroles uit zoals is afgesproken in het kwaliteitsbeheersingsplan en legt dit vast.
  • Hij is in de bewonersbrochure voorgesteld als het eerste aanspreekpunt. Daardoor kan hij op locatie de meeste vragen afvangen. Is er toch een kleine klacht? Dan lost hij dit zelf op.

Opleveren en afleveren!

  • De opleveringskeuring voert het onderhoudsbedrijf zelf uit. Hierin wordt vastgelegd of er is voldaan aan de afgesproken prestatie-eisen. Doordat elke partner dit op dezelfde wijze uitvoert, hoeft SallandWonen alleen nog maar steekproefsgewijs controles uit te voeren.
  • En nog belangrijker: de voorman levert de woning ook af aan de bewoner. Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Is de bewoner tevreden met de uitgevoerde werkzaamheden, de geleverde kwaliteit en de communicatie? Dat toetsen we door een korte enquete af te nemen (zie onderstaand). Bijkomend voordeel is dat de voorman kleine opleverpunten gelijk op kan lossen.
  • Alle opgehaalde informatie is input voor de jaarlijkse evaluatie. Zodat we het samen steeds slimmer en beter kunnend doen!

BlogRGSSallandWonenLuc JUN21

Terug naar overzicht

Een blog van

  • Bob Lenferink
    Bob Lenferink