fbpx

Waarom moeilijk doen, als het samen kan?

Traditioneel wordt voor planmatig onderhoud voor elk project een aanbesteding opgetuigd. Verschillende partijen wordt gevraagd een prijs in te dienen, waarbij de laagste prijs wint. Gevolg is dat er van project naar project wordt gewerkt. Elke opdrachtgever en opdrachtnemer werkt op zijn of haar eigen manier. En deze werkwijzen sluiten natuurlijk niet op elkaar aan. Gevolg is dat veel werk dubbelop wordt gedaan of dat er zaken worden vergeten. Niet voor niets zijn faalkosten in de bouwbranche het hoogste van alle branches in Nederland. Onderzoeken schatten deze faalkosten op wel 15% - 20%. Dat moet toch slimmer kunnen?

Met ResultaatGericht Samenwerken kiezen SallandWonen en de 5 ketenpartners voor een langdurige samenwerking. Eén van de voordelen is dat we dus niet elk project opnieuw het wiel hoeven uit te vinden. En dat er ook niet 5 verschillende wielen (5 ketenpartners) worden uitgevonden. Door allemaal op dezelfde manier te werken, en dezelfde processtappen te volgen, maken we het proces veel slimmer en efficiënter!

De uniforme werkwijze hebben we vastgelegd in het handboek RGS. We volgen hierbij de methodiek van de 7 fases van het VGO keur:

  1. Initiatief
  2. Planontwikkeling
  3. Planuitwerking
  4. Voorbereiding
  5. Uitvoering
  6. Oplevering
  7. Beheer

Per fase hebben we vastgelegd welke stappen moeten worden genomen, op welke uniforme wijze we de stappen nemen (vaste sjablonen) en wie verantwoordelijk is (zie onderstaande stroomschema).

stroomschema

Samen op een eenduidige manier werken, levert al veel resultaat op. Maar stopt het hiermee? Nee natuurlijk niet. Juist omdat we projectoverstijgend samenwerken, hebben we een mooie kans om het proces continu te versterken en te verbeteren. Ons RGS handboek is dus een dynamisch document. Met een verbeterwerkgroep en regelmatige evaluatiemomenten, zorgen wij dat onze RGS Samenwerking continu blijft groeien.

“Waarom moeilijk doen, als het samen kan?”

Terug naar overzicht

Een blog van

  • Bob Lenferink
    Bob Lenferink